Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Và 5 Lưu Ý Trước Khi Ký

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà hay biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được ký kết khi hợp đồng thuê nhà hết hạn hoặc bên cho thuê và bên thuê nhà thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trước thời hạn. Nắm rõ quy định của pháp luật hiện hành về thanh lý hợp đồng thuê nhà giúp đôi bên tránh được những rắc rối, phát sinh không đáng có.

Vậy mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà gồm những loại nào? Nội dung bắt buộc phải có trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì? Bài viết dưới đây chia sẻ tới bạn những vấn đề quan trọng liên quan tới việc thanh lý hợp đồng thuê nhà.

1. Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Là Gì?

Về mặt pháp lý, hợp đồng thuê nhà là một dạng cụ thể của hợp đồng cho thuê tài sản. Đó là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên cho thuê và bên thuê. Bên thuê có nghĩa vụ trả tiền cho bên cho thuê. Bên cho thuê sẽ giao nhà ở cho bên thuê. Bên thuê có quyền sử dụng nhà vào mục đích để ở, để kinh doanh hoặc làm nhà kho trong một thời hạn nhất định theo hợp đồng đã ký kết hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau một thời gian thuê hoặc khi hết hạn hợp đồng thuê nhà, bên thuê có nhu cầu chuyển đi thì đôi bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng thuê nhà. Trường hợp chủ nhà muốn lấy lại mặt bằng cho thuê thì cũng tiến hành thanh lý hợp đồng. 

Mẫu thanh lý hơp đồng thuê nhà hay biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là văn bản thỏa thuận giữa người thuê nhà và bên cho thuê nhằm mục đích chấm dứt các quyền cũng như nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng thuê nhà đã ký kết trước đó.

Theo đó, việc cho thuê nhà sẽ chấm dứt sau khi hai bên cùng ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. Chủ nhà và người đi thuê không còn bất kỳ liên quan, ràng buộc nào về mặt pháp lý nữa. 

mau thanh ly hop dong thue nha 4 6063
Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà là một trong những loại văn bản phổ biến hiện nay, được sử dụng trong giao dịch cho thuê nhà đất. 

2. Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Khi Nào?

Việc ký biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà được thực hiện trong 2 trường hợp sau: Bên cho thuê và bên thuê thống nhất thanh lý; đơn phương thanh lý hợp đồng thuê nhà.

 • Chủ Nhà và Người Thuê Thống Nhất Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà 

– Trường hợp 1: Bên cho thuê và bên thuê nhà ký thanh lý khi hợp đồng cho thuê đã hết hạn mà bên thuê và bên cho thuê không có nhu cầu thuê hay cho thuê tiếp. Sau khi ký kết, bên thuê nhà sẽ bàn giao nhà cho bên cho thuê.

– Trường hợp 2: Thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. Hợp đồng thuê nhà chưa hết hạn, tuy nhiên cả bên cho thuê và bên thuê đều muốn chấm dứt hợp đồng.

– Trường hợp 3: Trong quá trình thuê, ngôi nhà xảy ra sự cố không thể khắc phục được hoặc nhà nằm trong khu vực giải tỏa, có quyết định thu hồi hoặc bị trưng dụng thì các bên sẽ ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

 • Đơn Phương Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà

– Trường hợp 1: Bên cho thuê nhà (chủ nhà) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi bên thuê có một trong các hành vi sau:

+ Bên thuê không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng.

+ Bên thuê sử dụng nhà sai mục đích trong hợp đồng đã ký kết.

+ Bên thuê tự ý cải tạo, phá dỡ nhà không theo hợp đồng hoặc cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng.

+ Bên thuê cho người khác mượn/thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê.

+ Bên thuê gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh.

+ Bên thuê gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

– Trường hợp 2: Bên thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:

+ Chủ nhà không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng mà không phải do bên thuê gây ra.

+ Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

+ Chủ nhà tăng giá thuê không hợp lý, không có cơ sở.

Lưu ý, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà phải thông báo thanh lý hợp đồng thuê nhà cho bên kia biết trước 30 ngày, ngoại trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác.

cham dut hop dong thue nha 96a0
Thanh lý hợp đồng thuê nhà khi hết thời hạn thuê hoặc trước thời hạn.

3. Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà

Có khá nhiều mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, về cơ bản có 2 mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà phổ biến nhất hiện nay: Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà hết thời hạn và biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. 

 • Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Hết Thời Hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       ..…, ngày……. tháng…..năm…..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014

Hợp đồng thuê nhà số……..ký vào ngày ..… tháng…..năm…….

Chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê nhà số….

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:…

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số……….., do………..……… cấp ngày……..

Địa chỉ thường trú: ……

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Ông Bà …

Ngày tháng năm sinh

CMNDCCCD/Hộ chiếu số:……, do……………….. cấp ngày……………….

Địa chỉ thường trú: …….

Hợp đồng cho thuê nhà giữa Bên A và Bên B kí vào ngày………. về việc cho thuê căn nhà tại………………………..đã hết thời hạn cho thuê.

Nay chúng tôi thỏa thuận và cùng nhau thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày… tháng ….năm…..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng……………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà số …………….không còn giá trị nữa. Hợp đồng được lập thành……..bản, mỗi bản……trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng…………….. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng …….…….. ngày ……… tháng……..năm……

            BÊN CHO THUÊ NHÀ                                         BÊN THUÊ NHÀ

               (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 • Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Trước Thời Hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………..

Trụ sở số:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng………………….ngày ………tháng…..năm……., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng………………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng …………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng…………… ngày………..tháng………..năm…….

         

            BÊN CHO THUÊ NHÀ                                                   BÊN THUÊ NHÀ

               (Ký và ghi rõ họ tên)                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Gồm Những Nội Dung Gì?

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà bắt buộc phải có đủ 4 thông tin quan trọng sau đây:

 • Thông Tin Của Bên Thuê Nhà Và Bên Cho Thuê

Thông tin này gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh dân dân hoặc số căn cước công dân, địa chỉ thường trú của người cho thuê nhà và người thuê. Thông tin cần được nên cụ thể, rõ ràng, chính xác trong biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

 • Thông Tin Hợp Đồng Thuê Nhà

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà cần ghi rõ thông tin số hợp đồng, ngày tháng năm ký kết hợp đồng thuê nhà trước đó giữa hai bên cho thuê và bên thuê nhà.

 • Các Điều Khoản Trong Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà

– Hai bên xác nhận ngày, tháng chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

– Xác nhận của các bên về thanh toán các chi phí thuê nhà, tiền cọc ban đầu.

– Xác định về tình trạng nhà sau khi bàn giao.

– Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

– Xác nhận hợp đồng thuê nhà không còn giá trị khi hai bên ký thanh lý hợp đòng thuê nhà và phòng công chứng đã chứng nhận việc thanh lý đó.

Lưu ý: Trong trường hợp hiện trạng nhà có vấn đề hoặc hoặc vi phạm điều khoản hợp đồng thì hai bên phải cam kết, thỏa thuận hướng giải quyết xong trước khi ký vào mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

 • Thời điểm có hiệu lực của biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Chủ nhà và người đi thuê cần thỏa thuận cụ thể về ngày có hiệu lực của biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. Đây là một trong những nội dung quan trọng, đôi bên cần lý ý không được bỏ qua.

mau thanh ly hop dong thue nha 3 71fd
Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

5. Có Bắt Buộc Phải Công Chứng Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Không? 

Điều 122, Luật nhà ở năm 2014 nêu rõ, hợp đồng thuê nhà giữa các tổ chức, cá nhân với nhau thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Hợp đồng không công chứng vẫn  có giá trị pháp lý như thường. Công chứng hay không là tùy nhu cầu của các bên. Theo đó, nếu muốn công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà thì các bên có thể tới văn phòng công chứng để thực hiện. Mặt khác, thời điểm hợp đồng thuê nhà có hiệu lực cũng do hai bên thỏa thuận. Nếu đôi bên không thỏa thuận được thì thời điểm mà hai bên ký kết hợp đồng sẽ là thời điểm hợp đồng đó có hiệu lực.

Đối với biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà cũng tương tự. Có nghĩa là, không bắt buộc phải công chứng, chứng thực biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. Biên bản đó vẫn có giá trị pháp lý như thường dù không công chứng, chứng thực. Song, nếu các bên có nhu cầu công chứng, chứng thực thì có thể tới văn phòng công chứng thực hiện.

6. Ký Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Cần Lưu Ý Gì?

Chủ nhà và người thuê nhà cần lưu ý một số vấn đề sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, phòng xảy ra rủi ro, phát sinh không đáng có về sau. Đây cũng là kinh nghiệm cho thuê nhà cần lưu ý.

 • Thông tin của hai bên tham gia thanh lý hợp đồng cần ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác.

 • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà cần đính kèm theo hợp đồng thuê nhà đã hết giá trị hiệu lực. 

 • Nếu là hợp đồng thanh lý giữa cá nhân và doanh nghiệp, thì người ký hợp đồng thanh lý của doanh nghiệp phải là người có thẩm quyền hoặc có giấy ủy quyền.

 • Trường hợp bên cho thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng thì cần xác định rõ lý do chấm dứt hợp đồng, liệu có vi phạm điều khoản trong hợp đồng thuê nhà không, từ đó lên phương án đền bù thỏa đáng. Nếu có thỏa thuận về việc chấm dứt và lập biên bản thanh lý thì hai bên phải cùng kiểm tra lại tài sản để tránh xảy ra tranh chấp về sau. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà cần có chữ ký xác nhận của hai bên đính kèm. 

 • Trước khi lập biên bản thanh lý hợp đồng, chủ nhà cần xác định hiện trạng ngôi nhà sau khi cho thuê có thay đổi, hỏng hóc gì không. Kiểm tra kỹ trước khi thanh lý hợp đồng, phòng tranh chấp, khiếu kiện về sau. Nếu có hư hỏng thì tùy mức độ hư hỏng, đôi bên phải có thỏa thuận buộc người thuê phải phục hồi lại nguyên trạng và đền bù thiệt hại. Trước khi ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, cần thỏa thuận xong điều này.

Trên đây là các mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà thông dụng nhất hiện nay cùng những quy định hiện hành về việc ký biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà. Chủ nhà và người thuê nhà cần nắm rõ các quy định này để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình.

Lam Giang (TH) 

Xem thêm:

>> Có phải đền bù khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

>> 5 điều cần lưu ý trước khi ký hợp đồng thuê nhà

>> Kinh nghiệm cho thuê nhà hạn chế tối đa rủi ro

Link bài viết gốc
https://thanhnienviet.vn/2022/10/21/mau-thanh-ly-hop-dong-thue-nha-va-5-luu-y-truoc-khi-ky

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *