Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

Vấn đề đặt ra cho các kiến trúc sư là làm sao “hóa giải” những “khiếm khuyết” của ngôi nhà như thiếu ánh sáng, tính riêng tư và an toàn do các ngôi nhà nằm sang sát nhau (một tình trạng chung của các ngôi nhà phố) và tiếng ồn từ các khu chợ gần đó.

Từ một ngôi nhà cũ 50 tuổi thiếu ánh sáng, sau khi được cải tạo đã trở thành một ngôi nhà phố đẹp 3 tầng với thiết kế hiện đại và ngập tràn ánh sáng ấm áp của thiên nhiên.

nha pho dep 3 tang 01 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng
Vấn đề đặt ra cho các kiến trúc sư là làm sao “hóa giải” những “khiếm khuyết” của ngôi nhà như thiếu ánh sáng, tính riêng tư và an toàn do các ngôi nhà nằm sang sát nhau (một tình trạng chung của các ngôi nhà phố) và tiếng ồn từ các khu chợ gần đó.

nha pho dep 3 tang 11 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 14 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 17 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 03 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 06 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 12 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 15 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 18 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 09 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 04 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 07 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 13 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 16 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 02 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

nha pho dep 3 tang 05 Cách cải tạo ngôi nhà 50 tuổi thành không gian ngập tràn ánh sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *